Disclaimer

Toepassingsveld

AVC Gemino stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze website. AVC Gemino besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze site. Het is echter mogelijk dat de informatie m.b.t. modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen of ander informatie op deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over de producten en diensten van AVC Gemino. AVC Gemino kan er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor deze informatie door u wordt gebruikt.
 

Aansprakelijkheid

AVC Gemino is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. AVC Gemino is ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is. AVC Gemino garandeert niet dat de site continu en foutloos zal functioneren. Deze internetsite kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites. AVC Gemino is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan andere websites of voor de privacybescherming op die sites, ook niet indien deze websites het logo van AVC Gemino bevatten. 
 

Toegang

AVC Gemino behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.
 

Kleuren

Op deze website kunt u een indruk krijgen van de kleurvariaties van de diverse producten. De afgebeelde deuren of wanden dienen slechts ter illustratie van de talrijke mogelijkheden. AVC Gemino wil u erop wijzen dat de kleurweergave via een computerscherm beperkingen kan hebben en dus niet als natuurgetrouw beschouwd kan worden. Voor een natuurgetrouwe kleurweergave nodigt AVC Gemino u graag uit voor een bezoek aan onze showroom.
 

Wijzigingen

AVC Gemino behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder vooraankondiging wijzigingen en correcties aan te brengen in de website. AVC Gemino is echter niet gehouden de website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren. Mocht u op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of verouderde informatie stuiten, dan stelt AVC Gemino het zeer op prijs als u daarover contact met ons over opneemt via info@AVC.eu.
 

Privacy statement

AVC Gemino respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Om uw aanvraag, voor bijvoorbeeld een brochure of de digitale nieuwsbrief, te kunnen behandelen heeft AVC Gemino persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens gebruikt AVC Gemino om de door u gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen. AVC Gemino zal zorgvuldig omgaan met de door u verstrekte persoonsgegevens. De gegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. De geregistreerde gegevens zijn niet zonder uw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder uw toestemming worden overgedragen aan derden. Uw gegevens worden door ons voor eigen doeleinden gebruikt zoals het bijhouden van statistieken.
 

Communicatie per e-mail

Door AVC Gemino per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. AVC Gemino staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 

Cookie policy

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.
Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
 De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.